Bộ hàm cắt

Trống khoan lúa

Trống khoan lúa

Chi tiết
Thanh cắt

Thanh cắt

Chi tiết
Mũi chia lúa

Mũi chia lúa

Chi tiết
Giá đỡ mũi chia lúa

Giá đỡ mũi chia lúa

Chi tiết
Nắp đậy đầu trống khoan lúa

Nắp đậy đầu trống khoan lúa

Chi tiết
Thanh chốt guồng đưa lúa

Thanh chốt guồng đưa lúa

Chi tiết
Nắp đậy trống khoan lúa dài

Nắp đậy trống khoan lúa dài

Chi tiết
Nắp đậy trống khoan lúa

Nắp đậy trống khoan lúa

Chi tiết
Giá đỡ guồng đưa lúa

Giá đỡ guồng đưa lúa

Chi tiết
Bát dựng phải hàm cắt

Bát dựng phải hàm cắt

Chi tiết
Bát dựng trái hàm cắt

Bát dựng trái hàm cắt

Chi tiết
Bảo vệ thanh nối dãi cắt

Bảo vệ thanh nối dãi cắt

Chi tiết
Ngón cào lúa

Ngón cào lúa

Chi tiết
Miếng chèn bàn dao

Miếng chèn bàn dao

Chi tiết
Dẫn hướng dàn dao

Dẫn hướng dàn dao

Chi tiết
Kẹp dao bên phải

Kẹp dao bên phải

Chi tiết
Kẹp dao thanh cắt

Kẹp dao thanh cắt

Chi tiết
Thanh V hàm cắt

Thanh V hàm cắt

Chi tiết
Thanh U nối thanh V hàm cắt

Thanh U nối thanh V hàm cắt

Chi tiết
Thanh cotin ngắn

Thanh cotin ngắn

Chi tiết
Râu lò xo

Râu lò xo

Chi tiết
Thanh gạt trái hàm cắt

Thanh gạt trái hàm cắt

Chi tiết
Dẫn hướng phía trước trống khoan lúa

Dẫn hướng phía trước trống khoan lúa

Chi tiết
Thanh nối dãi cắt

Thanh nối dãi cắt

Chi tiết
Cong đỡ hàm cắt

Cong đỡ hàm cắt

Chi tiết
Vách dựng phải, trái hàm cắt

Vách dựng phải, trái hàm cắt

Chi tiết
Thanh gạt phải hàm cắt

Thanh gạt phải hàm cắt

Chi tiết
Đo lực căn xích cần chuyển động

Đo lực căn xích cần chuyển động

Chi tiết
Bệ đỡ tăng đưa hàm

Bệ đỡ tăng đưa hàm

Chi tiết