Phụ Tùng Máy Gặt

Dành cho dòng máy DC-70 / DC95 / DC105 và YANMAR

Bộ thùng băng tải

Bộ thùng băng tải

Chi tiết
Bộ khung thùng trên

Bộ khung thùng trên

Chi tiết
Bộ hàm cắt

Bộ hàm cắt

Chi tiết
Bộ khung thùng dưới

Bộ khung thùng dưới

Chi tiết
Bộ thùng lúa

Bộ thùng lúa

Chi tiết
Dàn Chân

Dàn Chân

Chi tiết