Bộ thùng băng tải

Tấm bên trong

Tấm bên trong

Chi tiết
Nắp bệ đỡ trống băng tải

Nắp bệ đỡ trống băng tải

Chi tiết
Bát băng tải

Bát băng tải

Chi tiết
Thanh cào băng tải

Thanh cào băng tải

Chi tiết
Vòng tròn trống băng tải

Vòng tròn trống băng tải

Chi tiết
Tấm lót băng tải

Tấm lót băng tải

Chi tiết