Bộ khung thùng dưới

Tát khoan đứng bui

Tát khoan đứng bui

Chi tiết
Hộp khoan bui inox

Hộp khoan bui inox

Chi tiết
Khoan ngang lúa

Khoan ngang lúa

Chi tiết
Khoan đứng bui

Khoan đứng bui

Chi tiết
Khoan đứng lúa

Khoan đứng lúa

Chi tiết
Vỏ khoan bui đứng

Vỏ khoan bui đứng

Chi tiết
Vỏ khoan lúa đứng

Vỏ khoan lúa đứng

Chi tiết
Máng khoan bui

Máng khoan bui

Chi tiết
Tấm nối máng lúa

Tấm nối máng lúa

Chi tiết
Máng khoan lúa

Máng khoan lúa

Chi tiết
Dẫn hướng gió dưới

Dẫn hướng gió dưới

Chi tiết
Máng bui và lúa

Máng bui và lúa

Chi tiết
Vỏ bầu quạt gió dưới

Vỏ bầu quạt gió dưới

Chi tiết
Vỏ bầu quạt gió trên

Vỏ bầu quạt gió trên

Chi tiết
Tăng đưa đáy gằng

Tăng đưa đáy gằng

Chi tiết
Tấm chắn lúa sau sàng

Tấm chắn lúa sau sàng

Chi tiết
Vỉ sàng trước gằng

Vỉ sàng trước gằng

Chi tiết
Lưới gằng

Lưới gằng

Chi tiết
Tấm lót khoan đứng bui

Tấm lót khoan đứng bui

Chi tiết
Tấm lót khoan đứng lúa

Tấm lót khoan đứng lúa

Chi tiết
Đuôi cá chiếc

Đuôi cá chiếc

Chi tiết
Vỉ sàng sau gằng

Vỉ sàng sau gằng

Chi tiết
Đuôi cá đôi

Đuôi cá đôi

Chi tiết
Nắp nồi bui

Nắp nồi bui

Chi tiết
Tát khoang ngang bui

Tát khoang ngang bui

Chi tiết
Cánh quạt gió

Cánh quạt gió

Chi tiết
Tấm lót hộp khoan bui

Tấm lót hộp khoan bui

Chi tiết
Tát khoan đứng lúa

Tát khoan đứng lúa

Chi tiết
Tấm sàng trước trên

Tấm sàng trước trên

Chi tiết
Tát khoan ngang lúa 1

Tát khoan ngang lúa 1

Chi tiết
Tát khoan ngang lúa 2

Tát khoan ngang lúa 2

Chi tiết
Dẫn hướng khung gằng

Dẫn hướng khung gằng

Chi tiết
Nắp đậy vỏ khoan bui

Nắp đậy vỏ khoan bui

Chi tiết
Khớp nối khoan lúa đứng

Khớp nối khoan lúa đứng

Chi tiết
Lò xò quấn lá khoan

Lò xò quấn lá khoan

Chi tiết
Tấm sàng trước dưới

Tấm sàng trước dưới

Chi tiết
Cửa chỉnh gió quạt thóc

Cửa chỉnh gió quạt thóc

Chi tiết
Nắp đậy vỏ khoan lúa

Nắp đậy vỏ khoan lúa

Chi tiết
Nắp đậy sọ khoan lúa

Nắp đậy sọ khoan lúa

Chi tiết
Nắp đậy hộp xích bui

Nắp đậy hộp xích bui

Chi tiết
Cụm giá đỡ cánh quạt gió

Cụm giá đỡ cánh quạt gió

Chi tiết