Bộ khung thùng trên

Cụm trục buồng đập

Cụm trục buồng đập

Chi tiết
Bộ nắp thùng đập

Bộ nắp thùng đập

Chi tiết
Xi lanh đập

Xi lanh đập

Chi tiết
Tấm lót nắp mui

Tấm lót nắp mui

Chi tiết
Thanh đập 14-18 răng

Thanh đập 14-18 răng

Chi tiết
Cụm trục buồng đập

Cụm trục buồng đập

Chi tiết
Nắp đậy phía trước xilanh đập

Nắp đậy phía trước xilanh đập

Chi tiết
Nắp đậy phía sau trống buồng đập

Nắp đậy phía sau trống buồng đập

Chi tiết
Răng đập thẳng

Răng đập thẳng

Chi tiết
Răng đập cong

Răng đập cong

Chi tiết
Tấm chắn xoắn ốc (Cong C) 3mm,5mm

Tấm chắn xoắn ốc (Cong C) 3mm,5mm

Chi tiết
Bộ cong nắp thùng đập số 1

Bộ cong nắp thùng đập số 1

Chi tiết
Bộ cong nắp thùng đập số 2

Bộ cong nắp thùng đập số 2

Chi tiết
Bộ cong nắp thùng đập số 7

Bộ cong nắp thùng đập số 7

Chi tiết
Đai ốc cong C

Đai ốc cong C

Chi tiết
Tấm lót đầu nắp thùng đập

Tấm lót đầu nắp thùng đập

Chi tiết
Đầu nắp thùng đập

Đầu nắp thùng đập

Chi tiết
Tấm chắn nắp thùng đập

Tấm chắn nắp thùng đập

Chi tiết